Sørnett

Skjebnesvangert for et underbemannet barnevern i Kristiansand

Barnevernet i Kristiansand kommune sliter for tiden med stor arbeidsmengde.

Publisert:

En kraftig økning i meldinger i forhold til tidligere år og i fjor, fører til et stort arbeidspress. Dette kan på sikt gå utover kvaliteten.

 Det vil si at arbeidet deres går ut over sakene, som vil si tiltak som å følge opp foreldre, gi god veiledning og hjelpe til med at ting fungerer i hjemmet. Dette fører til en stor arbeidsbelasting for bemanningen som består per dags dato.

Tone Kylland, enhetsleder i barnevernet er redd dette problemet vil føre til at ansatte
i barnevernet vil søke seg bort etter hvert, på grunn av dette presset.
Per dags dato fungerer det, men fortsetter det sånn utover dette året, vil man risikere at man ikke klarer å opprettholde det gode arbeidet som er gjort hittil, samt at det vil gi en unødvendig høy belasting på de som jobber i barnevernet.


Det er foretatt en søknad om å få 4 stillinger til, for å øke bemanningen i barnevernet, å gjøre arbeidet enklere og gi det mer kvalitet. Søknaden behandles i disse dager av Fylkesmannen i Vest-Agder.