Sørnett

Tror på positiv utvikling for Øvre Slettheia

Tone Solbakken minner næringslivet på at også de med utenlandske etternavn er flinke til å jobbe. Foto: Mats Myredal

Tone Solbakken minner næringslivet på at også de med utenlandske etternavn er flinke til å jobbe. Foto: Mats Myredal

Øvre Slettheia kommer dårligst ut i Kristiansand på arbeidsledighet og inntekt, men lederen på fritidsklubben spår en lys fremtid.

Publisert:

[faktaboks]- Jeg har virkelig troen på fremtiden for området når jeg ser på de ungene som går her, sier Tone Solbakken, leder for Slettheia fritidsklubb.

Tall på levekårsindikatorer, som Sørnett har bedt kommunen om innsyn i, viser at Øvre Slettheia kommer dårligst ut av grunnkretsene i Kristiansand når det gjelder inntektsnivå, arbeidsledighet, ungdomsledighet og unge uførepensjonister (se faktaboks). Korsvik og Presteheia kommer best ut på tallene fra 2012, som er de ferskeste kommunen har, og som de baserer sine planer på.

- Jeg synes det er litt rart med disse tallene, for det virker som at ungene her på klubben har det veldig godt, sier Solbakken.

Etnisk mangfold

Hun er fritidsleder for blant annet leksekafe, ungdomsklub, juniorklubb og miniklubb for barn og unge fra første til tiende trinn. Slettheia grendehus leies også ut til andre, som ungdomsgruppen til Muslimsk union Agder, vietnamesiske grupper, en buddhistgruppe og et tilbud for rusmisbrukere.

[img128385_2RM]

Øvre Slettheia ble bygget ut på 60- og 70-tallet, og billige leilgheter har tiltrukket seg en stor andel innvandrere.

- Det er veldig mye forskjellige etniske grupper som bor her oppe. Og vi vet jo at har du ikke et norsk navn, så er det litt vanskeligere å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Så har du også språket, men jeg vil tro at etter hvert som mange nå er andregenerasjons innvandrere, så vil det hjelpe, tror Solbakken.

- Ungene er integrert

Nedre Slettheia, preget av eneboliger, kommer betydelig bedre ut av statistikken enn det høy- og lavblokkdominerte området i nord. Fritidslederen ser likevel ikke forskjell på unge fra sør og nord, og mener at integreringen fungerer bra.

- Ungene her er integrert med hverandre. Vi har 21 ulike nasjonaliteter som går her, og det er ikke noe problem på tvers av dem.

[img128385_3RM]

- Snylter på staten

Vi treffer Didrik Drøsdal (15) på sykkelen ved Slettheitoppen borettslag, hvor han bor. Han mener tallene ikke er bra, men er ikke overrasket.

- Når jeg har vokst opp har det vært et generelt dårlig samfunn preget av hærverk og lignende. Dette påvirker folk til å være ute og drive pøbel istedenfor å få seg en utdanning. Da får de ikke godt betalte jobber. Folk snylter heller på staten, og får nesten like mye der som i lavtlønnede yrker, sier Drøsdal.

Han forteller at det var verre tilstander før, men at det fremdeles er slik at det for eksempel ligger ramponerte, stjålne sykler i veien. Drøsdal savner bedre og flere fritidstilbud.

- Det kunne vært organisert med flere fritidsaktiviteter istedenfor at folk ødelegger bare for å ødelegge.

[youtube]https://youtu.be/YXYqYJ2LW0k[/youtube]