Sørnett

Deler ut 930 000

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe

Kulturdirektøren gir 930 000 i tilskudd til Kristiansands festivaler i 2013. Men mange vil ha mer.

Publisert:

Totalt 16 festivaler står på søkerlisten når festivalstøtten for 2013 tildeles i kveld. Til sammen er det søkt om 2 525 000 kroner i tilskudd. Kommunen har satt av 900 000 kroner på kulturbudsjettet for 2013. Flere søkere på mindre ressurser gjør at de fleste får mindre støtte enn ønsket.

Kulturdirektør i Kristiansand kommune, Stein Tore Sorthe, innser at det er et for stort gap mellom beløpene festivalene ønsker og tilgjengelige budsjettmidler. Han ønsker ikke å svare på om det manglende samsvaret betyr at kommunen setter av for lite penger, eller om festivalene forventer for mye av det offentlige.

– De økonomiske rammene våre bør være velkjente, de har vært like over lengre tid, sier han.

Nytt av året er at all festivalstøtte er samlet i en felles pott på kulturbudsjettet. Tidligere søkte noen festivaler fra egen post, mens resten søkte om støtte under ordningen Tilskudd til kunst- og kulturformål. Dette er nå endret.

– Dette er et resultat av en lengre diskusjon i høst. Tidligere fikk noen få festivaler særbehandling gjennom å søke fra egne poster, mens de andre festivalene sloss om resten av midlene. Nå er hensikten å behandle alle likt, utdyper Sorthe.

De endelige vedtakene gjøres på et møte onsdag kveld.

 

Tre nye i år

I forhold til fjoråret dukker tre nye festivaler opp på søkerlisten for 2013: Ravnebarn, Norsk O-festival og Imagine.

Imagine er en internasjonal musikkfestival hvor unge musikere fra hele verden samles. Festivalen ønsker å være et møtepunkt og en arena for brobygging gjennom musikken – på tvers av landegrenser og kulturer. I år er Kristiansand vertsby. Organisasjonen Musikk og Ungdom har det overordnede ansvaret for arrangementet, og daglig leder Ingunn Sand understreker viktigheten av offentlig støtte:

– Per nå vil festivalen bli gjennomført også uten bidrag fra kommunen, men det vil være svært vanskelig å arbeide frem den kvalitet man ønsker på prosjektet uten festivalstøtte fra kommunalt hold. Til eksempel er bidraget fra Vest-Agder Fylkeskommune uvurdelig.

Fylkeskommunen har innvilget 400 000 i støtte til prosjektet, fordelt over to år. I søknaden til kulturstyret søkes det om nye 150 000 kroner. I sakspapirene fremkommer det at Kulturdirektøren ønsker å prioritere Imagine-festivalen høyt, og derfor foreslår å tildele 30 000 kroner fra budsjettet for festivaltilskudd. I tillegg dekkes 30 000 kroner av kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto.

 

Avhengig av støtte

En annen nykommer er Ravnebarnfestivalen. Over to dager i august arrangeres en musikk- og kulturfestival for barn, med konserter, teater, sirkus og kunst.

En av initiativtakerne bak Ravnebarn, Jørgen Skauge, understreker viktigheten av offentlig støtte til festivaler for barn. Han viser til at Ravnebarnfestivalen som konsept gir få inntektsmuligheter, og at de ikke kan basere seg på serveringsinntekter.

– Dette er en festival uten et stort, betalingsvillig publikum, men med samme kostnader som øvrige festivaler. Det er ingen hemmelighet at det er ølsalg som er den store inntektskilden for festivaler. En barnefestival er avhengig av eksterne midler, forklarer han.

– Vi henvender oss til det offentlige, både kulturrådet og kommunen, fordi vi er avhengige av tilskudd i tillegg til billettinntekter. Får vi ikke støtte, så blir det heller ingen festival, sier Skauge.

Festivalen søker om 150 000 kroner i støtte fra Kulturstyret. Kulturdirektøren anser det som positivt for byen at barna får en egen kulturfestival, og har derfor foreslått en bevilgning på 25 000 kroner til Ravnebarn.