Sørnett

Endringer i Den norsk kirke

Kristin Gunleiksrud Raaum under foredrag i Drammen kommune. Foto: Veslemøy Prøis.

Kristin Gunleiksrud Raaum under foredrag i Drammen kommune. Foto: Veslemøy Prøis.

Dagens samfunn er annerledes enn det en gang var. Spørsmål om hvor mye kirken skal føye seg etter endringer i samfunnet har skapt uenigheter innad i kirkerådet og i menigheter.

Publisert:

Medlemmer i Den norske kirke

Det sies ofte at medlemstallene i Den norske kirken stuper, men det er ikke helt sant. Antallet, mellom 3,8 og 3.9 millioner medlemmer har holdt seg stabilt de siste 20 årene. Men andelen medlemmer i forhold til befolkningen i Norge har derimot sunket, fordi befolkningen har økt.

I august i fjor ble det mulig for folk å melde seg ut av Den norske kirken på internett ved bare et tastetrykk, og det uten begrunnelse. Rundt 40 000 meldte seg ut på nett med umiddelbar virkning, og en stor andel av disse var menn mellom 35 og 25 år. Det utgjør ca. 1 prosent av kirkens medlemmer etter at de fikk denne selvtjenesten på plass. Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i kirkerådet, legger ved at hun Ikke er bekymret da faktumet også er at 99 % ikke valgte å melde seg ut.

-Vi ser nedgang i antall som velger å døpe barna sine, og det derimot ser vi på som alvorlig. Dåpstallene er kanskje den største og rødeste varsellampen som blinker. Dette fører til at det  er langt flere eldre enn unge medlemmer i kirken. Hvis det fortsetter slik i fremtiden kan det minske antall medlemmer betraktelig, sier Raaum under et foredrag i Drammen 27.november.

 

Alle skal kunne gifte seg

 Vielse av likekjønnede par – hva har dette gjort med Den norske kirken?

Etter at kirkemøtet i 2016 fattet vedtaket om at alle som ønsket det kunne gifte seg i kirken, var det omlag 6000 som meldte seg ut samme år med akkurat denne begrunnelsen.

 

Uenigheten om likekjønnede giftemål har preget kirken og kirkemøtene. Kristin Gunleiksrud Raaum har vært aktiv i kirkedebatten i 20 år og legger ved at det er noe som har vært oppe i diskusjon i veldig mange år.

Les mer om Raaum og hennes syn på kirkens fremtid her.

Raaum har i alle år vært for likekjønnede vielser i kirken, men forklarer at hun i tidligere debatter har vært i mindretall. I 2016 derimot fikk hun være med på stemme frem dette vedtaket. Dette er et eksempel på, og bekrefter realiteten at det er forskjellige syn på hvordan ting skal praktiseres og tolkes i kristendommen.

 

-Prester og andre kirkelige ansatte kan velge å ikke vie likekjønnede par om de ikke ønsker det. Uenigheten fins fortsatt blant kirker og kirkelige ansatte, men man skal kunne respektere hverandres syn på forskjellige emner.

Raaum Håper de kan utvikle denne uenighetskulturen bedre innad i kirkemøtene i fremtiden, da det ofte kan føre til intensiv krangling innad i rådet.

 

Mistet jobben

Som nevnt over skal alle aksepteres for det de mener om å vie homofile ektepar, men det var ikke akkurat realiteten for Christoforos Schuff som ble avskjediget fra sin stilling som ortodoks prest på grunn av sine holdninger til seksualitet og likekjønnet ekteskap i juli 2017.

[img170980_2RM]

 

Hvor mye syns du kirken skal føye seg etter endringer i samfunnet?

-Jeg mener religionen alltid er i endring, og alltid er i utvikling. Hvis man vil se det fra et  konservativt leie, er det noen som mener at kirken og troen aldri skal endre seg. Jeg mener at kirken og religionen skal stå for kjærlighet og medmenneskelighet først. Synet på seksualitet er noe som også bør endre seg. Vi må ta hensyn til menneskene som er en del av samfunnet i dag, sier Schuff.

 

Det var så stor uenighet om synet på seksualitet at Schuff ble av hans erkebiskop fratatt embetet sitt. Schuffs syn på homofilt ekteskap har gitt han mye kritikk, men det stopper han ikke i å fortsette å kjempe for det han mener er riktig.

Han mener at kirken kunne vært mer aktiv for en mer rettferdig endring.

-Kirken har en tendens til å være litt for passive. Både kirken og mennesker har forbedringspotensialer, legger Schuff til.

-Noen går så langt å mene at homofili er en dødssynd, og det henger ikke på greip med kjærlighetens budskap og at man ikke skal dømme andre mennesker.

 

Under Kristin Raaum sitt foredrag i Drammen spurte jeg publikum om de var bekymret for endringene som skjer i Den norske kirke.

- Tvert i mot! Jeg tror kirken er nødt til å endre seg hvis den skal få oppslutning, kommenterer Kirsti Grunndahl. (tilskuer)