Sørnett

Kristiansand kommune:

Viktig steg mot en bedre rusmiddelpolitikk

Fra møtet i bystyresalen. Leder Ebbe Boel Pedersen (KrF) styrer ordet.
 Foto: Miriam Djaouat

Fra møtet i bystyresalen. Leder Ebbe Boel Pedersen (KrF) styrer ordet. Foto: Miriam Djaouat

På gårsdagens møte i Helseutvalget i Kristiansand ble det bestemt at kommunen skal fortsette arbeidet med den ruspolitiske handlingsplanen som ble påbegynt ved inngangen til corona-pandemien.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.05.2024 kl 10:08

Fra møtet i bystyresalen. Leder Ebbe Boel Pedersen (KrF) styrer ordet.
 Foto: Miriam Djaouat

Fra møtet i bystyresalen. Leder Ebbe Boel Pedersen (KrF) styrer ordet. Foto: Miriam Djaouat

I utkastet som ble lagt frem for helseutvalget vil det legges vekt på å identifisere hvilke konkrete utfordringer kommunen har når det kommer til rusproblematikk, slik at de kan utvikle forebyggende tiltak spesifikt rettet mot de lokale utfordringene vi har tilknyttet rus.

- En egen del av denne problemstillingen er at dette kan eskalere i et ungdomsmiljø om ungdommen blir utsatt for påvirkning av negative miljø som bruker rus, påpeker Ebbe Boel Pedersen (KRF)

Det ble på et tidligere møte lagt frem en samlet russtatistikk for Kristiansand Kommune, som har gitt de et godt kunnskapsbasert grunnlag, til å kunne jobbe med bestemte områder som viser en bekymringsfull utvikling.

Hildegunn Seip (MDG), var med og representerte Helseutvalget i Oslo på ruspolitisk arena, et seminar arrangert av Rusfeltets hovedorganisasjon:
- Her har vi fått et kunnskapsgrunnlag og vi er i gang med å diskutere utkastet nå, det ser i utgangspunktet ut som gode rammer for det arbeidet som skal gjøres videre, sier hun.

Hildegunn Seipe (MDG) på talerstolen og forteller bl.a. om seminaret Ruspolitisk Arena.
 Foto: Miriam Djaouat

Hildegunn Seipe (MDG) på talerstolen og forteller bl.a. om seminaret Ruspolitisk Arena. Foto: Miriam Djaouat

Utvalget skal i handlingsplanen også undersøke hvilke hjelp de rusmiddelavhengige har behov for. En viktig del av dette er å se på hvordan man kan samarbeide med sykehuset og andre relevante hjelpeinstanser.

Det ble bestemt at Helseutvalget tar utkastet til mandat for arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan til orientering.
Det vil si at Helseutvalget nå har mottatt et forslag til hvordan en slik handlingsplan skal lages. Med tas ''til orientering'', mener de at de har blitt informert om dette forslaget, og nå vil diskutere, gi tilbakemeldinger og gjøre ev. endringer, før den endelige instruksen kan bli vedtatt og godkjent.

Det ble tidligere fastslått at Kristiansand Kommune måtte utarbeide en handlingsplan for ruspolitikk i løpet av dette året. Prosessen med å utarbeide en slik handlingsplan ble dog satt på vent, på grunn av den da nylig påbegynte corona-pandemien.

Ebbe Boel Pedersen (KrF) peker også på at han skulle ønske planen inneholdte mer informasjon om organisasjoner som ønsker og hjelpe.

Blå Kors Kristiansand er en av disse organisasjonene, som er en viktig hjelpeinstans for både rusavhengige og pårørende.

- Arbeidet vårt er bredt og har flere målgrupper. Vi jobber blant annet med forebygging i forhold til barn, ungdom og familier. Vi har oppfølging og aktiviteter for å redusere utenforskap, samt sosiale, meningsfulle og gatenære tilbud for dem som lever i aktiv rus. For oss handler det om å legge til rette for mestring og mening for den enkelte, forklarer Henning Reme markedsansvarlig i Blå Kors.

Helseutvalget vil nå jobbe videre med å innarbeide innspill og endringer lagt frem av Helseutvalget, og det endelige forslaget vil bli lagt frem på Helseutvalgets møte 4. Juni.

Med et fokus på forebygging, samarbeid og kompetanseutvikling, kan dette være et viktig steg i kampen mot rus.

Nøkkelord