Sørnett

Biblioteket er et godt sted å studere:

- Her kan jeg lese og skrive

Steffen Anfinnes Floan
 Foto: Alexander Kjenstadberg Sollid

Steffen Anfinnes Floan Foto: Alexander Kjenstadberg Sollid