Sørnett

Hærverk på offentlig transportmidler

Foto:  Marlin Naser

Foto: Marlin Naser

Hærverk på bussene er et økende problem, som skaper økte kostnader for busselskapene. Det er oftest bakerst i bussene dette hærverket oppstår, men det er også fare for hærverk på utsiden av bussene.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.05.2024 kl 14:11

Foto:  Marlin Naser

Foto: Marlin Naser

"De sitter bakerst i bussen og tror at jeg ikke kan se dem" sier Simon Barakat bussjåfør som har jobbet for Boreal i 6 år og forteller om sine opplevelser.

Kaster stein

De sitter og tegner på bussen med tusj og annet, men det verste han har opplevd er at ungdommen kaster stein på bussrutene og prøver å knuse glasset. Han forteller at de kastet stein på bussen senest i forrige uke i Voiebyen. Ungdommen gjemmer seg og venter på at bussen skal kjøre forbi, for så å angripe bussen med stein. Simon forteller at det eneste han kan gjøre i slike situasjoner er å melde ifra til arbeidsgiver, eller i de farligste tilfellene melde ifra til politiet. Når dette skjer er han tvunget til å stoppe kjøringen og prøve å si ifra at de skal stoppe, eller at de må forlate bussen. Han sier at han heldigvis ikke har opplevd dette så ofte, men at han har kollegaer som har opplevd lagt verre.

Foto: Marlin Naser

Foto: Marlin Naser


Økende problem

Markeds- og kommunikasjonssjef ved AKT, Terje Mathisen, forteller at det ikke er AKT som betaler for reparasjonene på det eventuelle hærverket. Det er de enkelte busselskapene selv som bekoster reparasjonene. Han forteller at det er registrert en økning i denne typen uønskede aktiviteter det siste året. Avarn Security, vekterselskapet som AKT benytter, har blitt informert om å observere denne typen adferd om bord. Dersom hærverk oppdages, melder AKT sitt kundesenter dette videre til det aktuelle busselskapet som er ansvarlig for å utbedre og reparere eventuelle skader.

Foto: Marlin Naser

Foto: Marlin Naser

Bot eller fengsel

Seksjonssjef for Felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt, Jan Nesland, sier straffen for hærverk avhenger av hvor mye skadeverk som er blitt utført. Mindre skader, etter straffeloven §352 straffes med bot. Ved grovt skadeverk, etter straffeloven §352 er strafferammen opptil seks års fengsel. Ved avgjørelsen av om skadeverket er mindre, skal det særlig legges vekt på dets art og objekt, skadeomfanget og hvilke følger det har hatt eller om lovbryteren burde ha skjønt at det kunne ha fått. Jan Nesland skriver at de ikke har noe statistikk som viser spesifikt hærverk på offentlig transport. Da måtte politiet ha gått inn i hver enkelt sak, noe de ikke har kapasitet til. Jan Nesland forteller at svar på spørsmål om kameraene i bussene, kan kun busselskapene besvare.

Foto:  Marlin Naser

Foto: Marlin Naser

Foto:  Marlin Naser

Foto: Marlin Naser

Nøkkelord