Sørnett

Nye busspriser

Foto: Arkiv

Foto: Arkiv

Prisene på busskort og enkeltbilletter har blitt endret. Grunnen bak er at det skal bli mer lønnsomt å forhåndsbestille reisen.

Publisert:

 

Prisendring

Endringene gjelder ordinære ruter; ekspress, natt og flybusser gjelder egne priser.

Fokuset på prisendringen er at det fortsatt skal være mer lønnsomt å forhåndsbetale reisen, framfor å kjøpe enkeltbillett hos sjåfør, sier AKT sine nettsider.

 

Under finner du de nye prisene på periodekort:

Foto: Arkiv
BARN (4–15 ÅR): 350,–

Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder
UNGDOM (16–19 ÅR): 400,–

Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder
UNG VOKSEN (20–29 ÅR): 530,–

Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder
HONNØR (OVER 67 ÅR): 400,–

Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder
VOKSEN (30–66 ÅR): fra 870,– til 1530,–

Reis så ofte du vil i 30 dager, i hele Agder.
Pris er avhengig av ønsket reiselengde.
Spørsmål og svar

På spørsmål og svar-delen fra nettsiden står dette:

- Er målet for AKT å oppnå størst mulig overskudd og dermed større utbytte til eierne?

- AKT organiserer kollektivtrafikken i fylket innenfor avgrensede økonomiske rammer. Det er i denne sammenhengen viktig å være klar over at AKT ikke skal utbetale utbytte til våre eiere eller ha formål om størst mulig økonomisk overskudd. Kollektivtrafikken finansieres av offentlige tilskudd og billettinntekter. Våre billettinntekter blir brukt til å opprettholde rutetilbudet i fylket, men billettinntektene dekker likevel kun en liten del av det kollektivtrafikken koster. Dersom vi ikke endrer prisene i takt med den generelle prisveksten, vil det ikke være mulig å opprettholde tilbudet.

 

- Hvorfor justere prisene?

- AKTs mål er å skape så mye kollektivtrafikk vi klarer innenfor de budsjettmessige rammene vi til enhver tid har til rådighet. Kontraktene med busselskapene blir årlig regulert i forhold til statsbudsjettets forutsetninger om kostnadsveksten i samfunnet. Hvis vi skal opprettholde tilsvarende rutetilbud som i dag, men med lavere eller like billettpriser, betyr dette i realiteten at våre økonomiske rammer blir mindre og at vi ikke kan kjøre like mye kollektivtrafikk som i dag.

For å tilpasse oss den generelle prisutviklingen må vi derfor justere takstene. Dersom vi ikke endrer prisene i takt med den generelle prisveksten, vil det ikke være mulig å opprettholde tilbudet. Lønn, drivstoff og andre kostnader som påvirker driften av kollektivtilbudet øker, derfor må også prisene på kollektivtrafikk justeres tilsvarende for å unngå kutt i rutetilbudet.