Sørnett

Prosjektet som former studentlivet i Agder:

Trivsel, tilhørighet og informasjon

Olea Magdalene Norset, prosjektleder Studenttrivsel, fremst til høyre. Maiken Køien Andersen, daglig leder STA-styret, fremst i midten.
 Foto: Tessy C. Bønsnes/Business Region Kristiansand

Olea Magdalene Norset, prosjektleder Studenttrivsel, fremst til høyre. Maiken Køien Andersen, daglig leder STA-styret, fremst i midten. Foto: Tessy C. Bønsnes/Business Region Kristiansand

Studenttrivsel er et treårig tiltak som vil forenkle informasjonskanaler for studenter og gjøre det enklere å involvere seg i frivillighet og det regionale næringslivet. - Prosjektet er basert på en lignende ordning i Trondheim som kalles «Study Trondheim». Der har de jobbet i årevis for å gjøre Trondheim til en bedre studentby.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.05.2024 kl 14:12

I mai 2023 ble Studenttrivsel etablert under næringsavdelingen til Kristiansand kommune, Business Region Kristiansand. Sørnett snakket med lederen for prosjektet, Olea Magdalene Norset.

- Dette er et partnerprosjekt som ble satt i gang på et samarbeidsmøte med formannskapene i Kristiansand og Grimstad kommune. Det var universitetsledelsen på UIA som kom med et innlegg for å utfordre kommunene til å ta en mer aktiv rolle i utviklingen av studentbyene. Særlig Kristiansand ble utfordra på sin rolle i studiebyutviklingen. Derfor var det naturlig at organisasjonen ble plassert her, forteller Norset.

Kristiansand kommune er formell eier av prosjektet, men studenttrivsel er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Grimstad kommune, Universitetet i Agder, Studentsamskipnaden i Agder, Agder fylkeskommune og studentdemokratiene.

- Prosjektet skal ikke starte noe konkurrerende tilbud, men ser seg i å styrke det som allerede eksisterer. Om det er noe som mangler så kan vi og våre partnere iverksette tiltak for å dekke der det er behov.

Tre år på å gjøre Agder bedre for studenter

Studenttrivsel har fått i oppdrag å utvikle dette samarbeidet frem til juni 2026. I denne perioden er det tre områder de skal arbeide med: trivsel og tilhørighet til lokalsamfunnet, tilknytning til regionalt arbeidsliv, og informasjon til studentene.

- Innenfor trivsel og tilhørighet til lokalsamfunnet, så jobber vi nå med to tiltak hvor det ene handler om koordinering av studiestart. Det jobbes stort og godt for studiestart i både Grimstad og Kristiansand. Vårt prosjekt ønsker å koordinere dette med alle relevante aktører. Da har vi studiestedene og studentsamskipnad som møtes sammen med bylivet og kommunene for å samkjøre det som skal foregå i studiestart. Vi ønsker at begge byer skal være klare til å ta imot de nye studentene med åpne armer.

Norset ser for seg å styrke studenters mulighet til å delta i frivillighet i tiden deres på Sørlandet.

- Vi jobber nå med å finne ut hva som fins av ressurser, arealer og støttefunksjoner for frivilligheten blant partnerne i Studenttrivsel. Den informasjonen skal bearbeides og tilgjengeliggjøres for studentene. På den måten får studentene vite hvordan de kan involvere seg i lokal- eller studentfrivillighet, og studentforeningene får oversikt over hva de kan benytte seg av.

Studenter skal ikke bare jobbe gratis

En av de sentrale partnerne i samarbeidet er de regionale næringene. Nettsiden Karrieresprang.no er en plattform for å koble bedrifter opp mot studenter i Agder.

- Det er et privat-offentlig samarbeid mellom næringsalliansen og oss i Studenttrivsel-prosjektet. Det er en plattform som skal være et godt samlepunkt for næringslivet til å lyse ut sine sommerjobber. Vi vil gjøre det mer attraktivt for studenter å jobbe på Sørlandet gjennom sommeren ved å gi dem stillinger som er fagrelevante til det de studerer, forklarer Norset.

Plattformen skal bidra til sosialisering blant studenter utenfor skoleåret.

- Hvis mange av studiekameratene velger å flytte vekk eller reise på ferie, så kan det jo føles litt som en spøkelsesby om man jobber her i sommermånedene. Karrieresprang sikrer at studenter som jobber i Agder har sosiale treffpunkt, slik at de kan ha kontakt med andre studenter i løpet av sommeren.

Studenttrivsel er fortsatt et utviklingsarbeid og de ser nå etter nye studentvikarer til å bygge ut nettsidene deres. De tar også imot forslag om hvordan prosjektet skal utvikles videre.

- Vi ønsker å finne løsninger som gjør det attraktivt å studere her, men også å bli her videre. Vi har en åpen innspillsboks som alle kan bruke for å komme med sine meninger om hvordan man skal gjøre Agder til et attraktivt sted å studere og bli boende.

Hva tenker Sørlandsstudentene?

Liv Gudrun Staaland kommer originalt fra Vinje, men studerer IT og informasjonssystemer på UIA. Hun forteller om hva hun synes om studentlivet på Sørlandet.

- Jeg synes det er veldig fint. Det er mye å finne på og jeg synes egentlig det er god oversikt på mulighetene rundt studiet.

Maria Larsen studerer global utvikling på UIA. Hun sier også at hun er fornøyd med studenthverdagen i Agder.

- Jeg synes Kristiansand er en veldig koselig by å studere i, men jeg opplever at den er litt liten. Så jeg møter mange av de samme menneskene jeg kjenner fra før av.

Begge virker positivt innstilt til tiltakene som Studenttrivsel jobber med, men generelt er de fornøyd med hvordan ting er fra før.

- Jeg har sett en Facebook-gruppe for UIA hvor det blir lagt ut stillingsannonser av og til, men det hadde kanskje vært greit å ha alt sånn på samme nettside. Egentlig er det ingenting jeg har tenkt på at mangler i studielivet så langt, sier Larsen.

- Jeg har ikke tenkt så mye på hva som burde være annerledes, men jeg synes det høres ut som en god ide, legger Staaland til.

Nøkkelord