Sørnett

Hvorfor forsvinner troen blant de unge?

Domprost i Stavanger, Anne Lise Ådnøy tror at det er press blant dagens ungdom i å finne ut hva en står for.

Domprost i Stavanger, Anne Lise Ådnøy tror at det er press blant dagens ungdom i å finne ut hva en står for.

Grunnene til at den kristne troen ikke står like sterkt kan være mangt i dagens samfunn.

Publisert:

For det første er det blitt mye mer opp til den enkelte. Historisk sett har tro vært en kollektiv ting, der alle skulle være med.
- I dag er det mye mer press på at man skal vite hva en står for selv og ha en indre egen mening om ting, forteller domprost i Stavanger, Anne Lise Ådnøy.

Stigende tall kan grunnes endringer i tradisjoner
I Human-Etisk Forbund(HEF) har medlemstallene økt hvert år, siden det ble grunnlagt for 60 år siden. I dag er det rundt 85,000 medlemmer i Human-Etisk Forbund, hvor rundt 3,000 av dem er i Stavanger. Man ser at mange av de som ikke lenger er troende er unge. Dette tror organisasjonssekretær i HEF Rogaland, Tone Slotsvik kan være grunnet av endringer i tradisjoner.

Uenige om skolegudstjenester
Slotsvik tror at skoleavslutninger i kirken kan for noen påvirke dem til å ta et klarere standpunkt, men at veien til å finne ut av ting varierer fra person til person.
Ådnøy tror at det er større bilder som påvirker. - Jeg tror disse skolegudstjenestene som har vært obligatoriske, har nok fungert begge veier. Jeg har opplevd barn som har vært lei seg for at de ikke fikk være med i kirken. Selvfølgelig varierer gudstjenestene, noen ganger er det kjekt å være med på, og andre ganger kan man gjespe litt, humrer domprosten.
Ådnøy tenker også ofte over hvor man drar grensene fra å være troende til å ikke tro. Hun tror det har mye å si statistisk sett når man ser på tallene i dag.[poll id="189"]

#konfirmanterVis flere