Sørnett

Varden blir hindret i å bli bygget på Kjøita

Illustrasjon av høyhuset.
 Foto: Trollvegg arkitektstudio

Illustrasjon av høyhuset. Foto: Trollvegg arkitektstudio

Kristiansand kommune anbefaler at det foreslåtte høyhuset «Varden» på Kjøita avvises. Det er stor uenighet mellom politikerne om både høyde, bredde, parkeringsplass, og om høyhuset i det hele tatt skal bli bygget.

Publisert:

Sist oppdatert: 25.05.2024 kl 12:14

- Det er en av de mest massive protestene mot ett enkelt prosjekt som vi har sett i administrasjonen, fortalte byutviklingsdirektøren Ragnar Evensen på areal- og miljøutvalgsmøtet forrige uke.

Byutviklingsdirektøren fortalte at det har vært en vanskelig sak for de i administrasjonen. Det er snart ett år siden de informerte forslagstiller om at de kom til å innstille negativt på det forslaget.

Kjøita Eiendom ønsket å bygge et kontor på parkeringsplassen foran Telenor-bygget. Høyhuset var kalt "Varden" og ville kostet rundt 500 millioner kroner, men det har vært klager fra folk som bodde i nabolaget om at bygget ville skape skygge. På grunn av disse naboklagene, har planen for bygget blitt endret.

Det er først og fremst høyden på bygget og arkitekturen som ble vurdert. Det blir nemlig et veldig synlig, og dominerende bygg, og en del av manges daglige utsikt. Høyhuset blir ikke ansett som et nødvendig grep for å få til ønsket utvikling på Elvebredden, står det i sakspapirene fra kommunen. Posisjonen og synligheten av huset gjør at det ikke kan vurderes som et ordinært byggeprosjekt. Byutviklingsdirektøren mener at høyhuset mangler en slankhet og form som gir høyhus kvalitet, og ikke har riktig arkitektur for området.

- Det jeg opplever er at administrasjonen har gjort demokrati på sitt beste, fortalte Robin Hansson (SV) på talerstolen.
Hansson fortalte at denne saken er todelt for SV. Den ene er knyttet til estetikk og det andre er omfang. Han fortalte at de har prøvd å være løsningsorienterte i SV, og i forrige runde tok de til orde for å redusere høydene, men ikke å gjøre noe på estetikk.

"Bygget ble foreslått med 16 etasjer, som i saksgangen er redusert til 13 etasjer. Bystyret godkjenner kun 10 etasjer, og plankartet endres til å samsvare vedtaket." Det var forslaget til Høyre, Venstre, SP, og FRP.

- Det blir ikke bedre å senke det fra 16 til 10 etasjer, fortalte Kenneth Mørk (AP) på talerstolen.
Mørk forteller at da blir det verken fugl eller fisk, og han mener det blir langt bedre å søke, og utnytte mulighetene på bakkenivå, som utbygger har sagt at de kan gjøre. AP mener sterkt at dette bygget ikke passer inn på Kjøita. De mener det foringer bokvaliteten til nabolaget.
- Den type bygg egner seg ikke på den type tomt, fortalte Mørk.

Utbygger har valgt å senke prosjektet til 10 etasjer. Dette stemte åtte av elleve i utvalget for, under møtet.

Christine Alveberg (SV) mente at bygget passer godt inn på Kjøita.
- Dette er et område som har kort vei til Express bussen som går langs E18, og det vil være hovedsak kontorlokaler, og derfor godt benyttet av folkene, fortalte Alveberg fra talestolen.

Det avsettes maks 0,5 biloppstillingsplasser per 100 m2 BRA kontor, bevertning, tjenesteyting. Dette var forslaget til Høyre, Venstre, SP og FRP, men KrF sitt forslag var å endre forslaget til 0,9 parkering.

SV mener at det er godt egnet for å kun ha 0,5 per hundre kvadratmeter på parkeringsplassen. De mener at fremover er man nødt til å kjøre mindre bil, og da har vi som folk et ansvar for å gjøre det litt vanskeligere. Hvis det er flere parkeringsplasser så er det flere som kjører bil.

- Det er fullt mulig å skape gode inkluderende byrom på eksisterende område, men det at vi skal tenke på dette som bærekraftig forstår jeg ikke, fortalte Kenneth Mørk (AP).

Det er fortsatt stor debatt om høyhuset skal bli bygget, og sluttbehandlingen skjer under neste bystyre som er 29. mai.

Nøkkelord