Sørnett

Vil øke fysisk aktivitet blant folket:

- Vi må gjøre det aktive valget til det åpenbare valget

Kultur- og idrettsutvalget samlet seg i rådhuset for en dag fokusert på fysisk aktivitet.
 Foto: Christopher Rubecksen

Kultur- og idrettsutvalget samlet seg i rådhuset for en dag fokusert på fysisk aktivitet. Foto: Christopher Rubecksen

I går var det innkalt til møte for Kristiansand kommunes Kultur- og idrettsutvalg. Her skulle de få generell info, forslag til fremtidige tiltak, og etter hvert ut på befaring. Dagens tema var folkehelse og fysisk aktivitet.

Publisert:

- Fysisk aktivitet er den beste medisinen vi kjenner til.

Bjørge Herman Hansen er professor ved UiAs institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, og var en av ekspertene som skulle tale for utvalget på gårsdagens møte.

Professor Bjørge Herman Hansen forsker på fysisk aktivitet og helse.
 Foto: Christopher Rubecksen

Professor Bjørge Herman Hansen forsker på fysisk aktivitet og helse. Foto: Christopher Rubecksen

- Man kan si at vi er generelt for lite aktive. Vi ser at aktivitetsnivået faller for barn og ungdom, og kun halvparten av voksne oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Noe Hansen fremhever i sin presentasjon er det han kaller en "sosial gradient". Dette illustreres med en graf som viser at ens sosioøkonomiske situasjon vil påvirke ens helse, og denne grafen er ganske gradvis.

- Helseeffekten av ved fysisk aktivitet kicker inn tidligere enn det man før har antatt. Vi må ikke glemme effekten av "litt mer".

Foreslår fremtidige satsingsområder

Hansen kommer mot slutten av sin presentasjon med noen forslag til hvordan man kan gjøre folket mer fysisk aktive. Han påpeker at skjermtid er en av faktorene som bidrar til at særlig unge er mindre aktiv i dag.

- Skjerm stjeler tid fra andre ting, blant annet fysisk aktivitet. Forskningen er ganske klar på at om du reduserer skjermtid, så går aktivitetsnivået opp, forklarer han.

Hansen talte til utvalget, og kom med forslag til hvordan å øke aktivitetsnivået blant folk i kommunen.
 Foto: Christopher Rubecksen

Hansen talte til utvalget, og kom med forslag til hvordan å øke aktivitetsnivået blant folk i kommunen. Foto: Christopher Rubecksen

Han forslår også at vi trenger flere idrettsanlegg, både for egenorganisert og organisert aktivitet.

- Det hjelper, men det må etableres der folk er og går- og det bør prioriteres de plassene hvor folk har levekårsutfordringer.

Positiv til forslagene

Petter Benestad (V) er positiv til forslagene.
 Foto: Christopher Rubecksen

Petter Benestad (V) er positiv til forslagene. Foto: Christopher Rubecksen

Nestleder i kultur- og idrettsutvalget, Petter Benestad (V), synes at frafallet i fysisk aktivitet for unge var særlig interessant. Han mener at dette kan være siden kommunen ikke har tilrettelagt for barn og unges egenorganiserte aktiviteter.

- Vi vet at dette er noe de ønsker, men vi gjør alt for lite for å legge til rette for dette, forteller han.

Benestad sier seg enig i at man må satse på å bygge nye anlegg som kan bidra til å øke den fysiske aktiviteten for barn og ungdom.

- Vi må gjøre noe med hvor vi bygger disse anleggene, og hvem vi bygger de for. Da tror jeg det vil gå oppover.

Nøkkelord