Sørnett

-Han var helt på viddene

Student Christine Wergeland reagerte på Browns forelesning (foto: Pétur Níelsson)

Student Christine Wergeland reagerte på Browns forelesning (foto: Pétur Níelsson)

Mediehøgskolen Gimlekollen: Temperaturen steg da gjesteforeleser William Brown snakket om abort under et foredrag om interkulturell kommunikasjon, mandag.

Publisert:

-Det er greit å presentere sitt syn, men han var helt på viddene, sier student Katarina Andersen om gjesteforeleser William Brown.

-Han var veldig god til å snakke og det var interessant, jeg likte ham godt i starten, men plutselig handlet det kun om abort, og kun om hans syn på abort. Han sa at som kristen legger han bibelen til grunn og dermed ikke kan se en forskjell på abort og det å drepe et nyfødt barn. Videre sa han at med logikk som forsvarer abort kan en også forsvare at alle over åtti burde drepes fordi de ikke tilfører samfunnet noe, sier student Christine Wergeland

Den sanne kristne

Han ga inntrykk av at dette var den eneste måten en sann kristen kunne tolke bibelen. Da mistet han salen, og da mistet han meg, sier Wergeland, som selv er kristen, men ikke deler Browns syn på abort.

Verdikonflikt

-Som professor mener jeg en bør være ærlig med studenter, ærlig om ens egne holdninger, sier professor

[img46647_2RS]

Brown, som har fått med seg at forelesere i Norge ikke vanligvis er like direkte som ham. Jeg ville vise at om du velger et tidspunkt for når abort er greit kan dette flytte seg. Jeg viste til et eksempel fra Kanada der en dommer frikjente en kvinne som drepte sitt nyfødte barn, med henvisning til landets abortlover

Ingen grenser

-Vi setter ingen grenser, vi slipper folk løs, sier Prorektor og førsteamanuensis, Geir Magnus Nyborg. Studenter som skal ut, vil komme til steder der religionen ligger under alt. For eksempel de som skal til bolivia vil møte symbolene overalt. Og om du ikke klarer å forholde deg til det mangler du nøkkelen til interkulturell kommunikasjon.

Høgskolelektor Solveig Omland synes ikke det er problematisk at studenter blir provosert.
-Det kan være folk i Norge som har det samme synet som Brown og det er viktig at studentene møter ulike syn.

Gode spørsmål

-Jeg opplevde at studentene stilte gode spørsmål, gode kritiske spørsmål, der de blant annet satte Browns syn på menneskeverd oppmot den amerikanske praksis med dødsstraff. De var på hugget og stilte ham opp mot veggen, sier Omland.

-Jeg oppfattet et uvanlig stort engasjement blant studentene. De stilte masse spørsmål, og det er sjeldent så tidlig i semesteret. Noen vil kanskje si det er beklagelig at studentene blir provosert. Jeg synes det er utmerket, smiler Nyborg.

Vil ikke dømme

Han sa han ikke mente å dømme noen som hadde tatt abort. Men hadde jeg tatt abort hadde det vært kjempevanskelig for meg å høre på ham, sier student Wergeland

-Det er ikke min oppgave å dømme. Det må være mellom dem og gud, sier Brown.

#abortmotstanderVis flere

#konservativVis flere

#MediehøgskolenVis flere

#William BrownVis flere

#William E. BrownVis flere