Sørnett

Hvorfor forsvinner troen blant de unge?

Domprost i Stavanger, Anne Lise Ådnøy tror at det er press blant dagens ungdom i å finne ut hva en står for.

Domprost i Stavanger, Anne Lise Ådnøy tror at det er press blant dagens ungdom i å finne ut hva en står for.

Grunnene til at den kristne troen ikke står like sterkt kan være mangt i dagens samfunn.

Publisert:

For det første er det blitt mye mer opp til den enkelte. Historisk sett har tro vært en kollektiv ting, der alle skulle være med.
- I dag er det mye mer press på at man skal vite hva en står for selv og ha en indre egen mening om ting, forteller domprost i Stavanger, Anne Lise Ådnøy.

Stigende tall kan grunnes endringer i tradisjoner
I Human-Etisk Forbund(HEF) har medlemstallene økt hvert år, siden det ble grunnlagt for 60 år siden. I dag er det rundt 85,000 medlemmer i Human-Etisk Forbund, hvor rundt 3,000 av dem er i Stavanger. Man ser at mange av de som ikke lenger er troende er unge. Dette tror organisasjonssekretær i HEF Rogaland, Tone Slotsvik kan være grunnet av endringer i tradisjoner.

Uenige om skolegudstjenester
Slotsvik tror at skoleavslutninger i kirken kan for noen påvirke dem til å ta et klarere standpunkt, men at veien til å finne ut av ting varierer fra person til person.
Ådnøy tror at det er større bilder som påvirker. - Jeg tror disse skolegudstjenestene som har vært obligatoriske, har nok fungert begge veier. Jeg har opplevd barn som har vært lei seg for at de ikke fikk være med i kirken. Selvfølgelig varierer gudstjenestene, noen ganger er det kjekt å være med på, og andre ganger kan man gjespe litt, humrer domprosten.
Ådnøy tenker også ofte over hvor man drar grensene fra å være troende til å ikke tro. Hun tror det har mye å si statistisk sett når man ser på tallene i dag.[poll id="189"]

Magasin Vis flere

Høyere matvarepriser endrer forbrukeradferden
Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Tour the food arrangert i Kristiansand i helgen