Sørnett

Mulighet for ny skoleregel:

- Jeg er ikke spesielt glad i tanken på mobilhotell

Presteheia skole fra frontsiden.
 Foto: Arkivfoto: Kristian Abusdal Tangen

Presteheia skole fra frontsiden. Foto: Arkivfoto: Kristian Abusdal Tangen

Kristiansand kommune foreslår et forbud mot bruk av mobiltelefon, både i undervisning og i friminuttene. Flere rektorer i Kristiansand sier at de synes det er god idé og at det allerede er skoler som har hatt mobilfri i et par år. Oddemarka skole er en av dem.

Publisert:

Kristiansand kommune skal vedta flere forskrifter i forbindelse med en ny opplæringslov som trer i kraft 1. august i år. En av disse forskriftene er endring i skolereglene. Saken skal opp for Bystyret 29. mai.

- Jeg er ikke spesielt glad i tanken på mobilhotell:

Rektor ved Presteheia skole, Børre Nedrejord Rakstang
 Foto: Presteheia skole

Rektor ved Presteheia skole, Børre Nedrejord Rakstang Foto: Presteheia skole

Rektor ved Presteheia skole, Børre Nedrejord Rakstang, er ikke spesielt glad i tanken på mobilhotell.
- Jeg er ikke spesielt glad i tanken på mobilhotell, fordi man vet ikke hvem som har ansvaret for telefonene. Rakstang sier at han synes det er en god idé, da elevene er mer påkoblet og mer sosiale uten mobiltelefonen.
- Vi kommer ikke til å endre på noe, fortsetter Rakstang.

- Hjernen trenger skjermpause

Rektor ved Haumyrheia skole, Jarle Ausland
 Foto: Haumyrheia skole

Rektor ved Haumyrheia skole, Jarle Ausland Foto: Haumyrheia skole

Det er ikke bare Oddemarka skole som har hatt mobilfri skole. Haumyrheia skole har også hatt dette i flere år og de har mobilhotell. De skriver på sin nettside at de innførte mobiltelefonforbud da de har sett mange eksempler på at telefonbruken blant elevene påvirker elevenes psykososiale miljø i negativ grad.

Rektor på Haumyrheia skole Jarle Ausland, forteller at ved at de har mobilforbud så har de oppnådd en betydelig mindre bruk av telefonen, men at de ikke har fått vekk all bruk. Det dette har ført til er at det har blitt bedre mellom elevene og de prater mer sammen. Ausland sier at de har erstattet mobilen med ulike aktiviteter, spillerom, åpent bibliotek og de har turneringer. Han forteller at hjernen trenger skjermpause og det har de oppnådd på skolen. Han forteller også at dersom elevene blir tatt for å bruke telefonen så tar de den inn og sender informasjon om dette hjem til de foresatte.

Har gitt en positiv effekt

Rektor ved Oddemarka skole, Sverre Bjotveit
 Foto: Lima foto

Rektor ved Oddemarka skole, Sverre Bjotveit Foto: Lima foto

Rektor ved Oddemarka skole Sverre Bjotveit, forteller at de har hatt mobilfri skole i et par år og det har vært med en positiv effekt.
- Når elevene har tilgang på telefon er det et uromoment, sier Bjotveit og legger til at spesielt lærerne har merket en forbedring uten mobiltelefonen tilstede.
- Lærerne slipper å mase på at de må ta vekk telefonene.

Nøkkelord