Sørnett

Ulovlig å øke leieprisene tross høye strømpriser

PASS PÅ: Ikke la huseier endre leieprisen selv om strømprisen øker. ILLUSTRASJONSFOTO: Henning Torp

PASS PÅ: Ikke la huseier endre leieprisen selv om strømprisen øker. ILLUSTRASJONSFOTO: Henning Torp

Strømprisene er for tiden på vei oppover, og huseiere vil merke at kostnadene på boligene går opp. Det betyr dermed ikke at de kan øke leieutgiftene av den grunn, melder vg.no.

Publisert:

Studenter og unge sliter med høye leiepriser rundt om i landet, og vil helst slippe å bekymre seg for økte leiepriser grunnet strømhoppet som nå ser ut til å ramme markedet. Det beste for leieboer er å ha inkludert strøm i leien, da vil man nemlig ikke merke denne økningen, og det vil være huseiers ansvar.

Må vente minst et år

Mange huseiere vil nok føle seg fristet til å skyve denne utgiften over på leieboeren ved å øke husleien, da det er de som står for forbruket av strøm. Dette har de ikke lov til med mindre man har en spesiell avtale i kontrakten. Husleien kan økes èn gang hvert år i et boforhold, og dette skal gjøre i forhold til endringene i konsumprisindeksen

Husleieloven § 4-2, indeksregulering

Fra 2009 til 2010 har konsumprisindeksen økt med 2,5 prosent, og leieprisen må da endres der etter. Endringene må også skje minst et år siden den siste endringen av leien, og det skal gis skriftlig advarsel om dette minst en måned i forveien.

”Gjengs” leie

Husleien kan også endres på en annen måte, da reguleres husleien til en såkalt ”gjengs” leie. Dette med forbehold om at leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder. Dette er mest aktuelt da leiemarkedet er inne i en stilleperiode og ikke reguleres i takt med den generelle prisstigningen.

Mer informasjon om ”gjengs” leie finner du her

Hvis et nytt boforhold opprettes kan huseier endre leieprisen til markedspris.

#HuseierVis flere

#StrømVis flere